เพิ่มเพื่อน ต้องการความช่วยเหลือ 02-993-5181

สำหรับลูกค้าใหม่

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีใหม่ออนไลน์ได้ ที่นี่

หรือสามารถนำสำเนาเอกสารมายื่นได้ที่ร้านดังต่อไปนี้

O ใบอนุญาตขายยา

O ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ เอกสารจัดตั้งบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

O ใบประกอบโรคศิลป

O ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

 

นำสำเนาเอกสารข้างต้นเข้ามาเปิดบัญชีได้ที่บริษัทได้ตั้งแต่เวลา

จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.00

เสาร์           09.30 - 15.00

 

โดยลูกค้าสามารถนำรายการสั่งซื้อสินค้ามาพร้อมกับสำเนาเอกสาร

หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายการสินค้าได้ที่ ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด